Boleh Berzina Tetapi Ada Syaratnya

Sahabat semuanya kesimpulannya adalah boleh berzina tetapi ada syaratnya:

  1. Boleh berzina, asal janganlah memakan rizkiNya
  2. Boleh berzina, asal janganlah engkau tinggal di negeriNya
  3. Boleh berzina, asal Allah tidak melihatnya
  4. Boleh berzina, asal kau bisa mengundurkan ajalmu untuk bertaubat dulu
  5. Boleh berzina, asal kau bisa mengalahkan Malaikat Mungkar dan Nakir lebih dulu
  6. Boleh berzina, asal kau bisa menolak ketika hendak dimasukkan neraka.

Mustahil, begitulah jawabnya. Tak sepatutnya kita melakukan maksiat sementara kita adalah hamba Allah. Maka hanya Allahlah yang lebih berhak atas semua kehendak. Semoga kita semua dihindarkan Allah dari berbuat zina.